Slider Slider Slider
Việc làm - Tuyển dụng
VIỆC LÀM CẦN THƠ TẠI CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO SALAVI
Tuyển dụng: Chuyên viên Marketing online, Chuyên viên Design, Chuyên viên kỹ thuật thiết kế website
TP. Cần Thơ, Toàn quốc
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM FOOD HẬU GIANG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN
Tuyển dụng: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
TP. Cần Thơ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Tuyển dụng: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN TRƯỞNG, NHÂN VIÊN KINH DOANH
TP. Cần Thơ